Akathaha Chakra and Janana Yantra

Further Readings:

Clarification on akathaha chakra and janana yantra

How to Derive Atma Bija

Ajna Chakra

Chakra Blocks and Marma Points